دانلود پایان نامه ارشد برق درباره

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

ب)  تابع عضويتweekdays

با توجه به  اينکه بار مصرفي در روزهاي مختلف هفته تغيير خواهد يافت و خصوصاً در روزهاي آخر هفته (پنج شنبه و جمعه) به طور محسوس اين تفاوت احساس مي شود جهت پيش بيني بار کوتاه مدت اين متغير نيز لحاظ شده است.

در اين ورودي روزهاي شنبه تا چهارشنبه با درجه عضويت 1 و روزهاي پنجشنبه با درجه عضويت کمتر از 5/0و روزهاي جمعه با درجه عضويت صفر تعريف شده است.

اين تابع به صورت زير طراحي شده است:

 

شکل 4-3) نمودار تابع weekdays

 

ج) تابع عضويت Temperature

اين تابع نيز شامل 4  پارامتر با تابع عضويت مثلثي مي باشد که در محدوده 40-0 تعريف شده که اين محدوده با توجه به دماي حداقل و حداکثر استان مازندران در طول سال 92 در نظر گرفته شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

بستن منو