دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد آشکارسازی متمرکز

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- آشکارسازی وفقی RLS

یکی دیگر از الگوریتم های وفقی متداول که سرعت بالاتری نسبت به الگوریتم  دارد و بنابراین به رشته های آموزشی کم تری برای همگرایی نیاز دارد، الگوریتم کم ترین مربّعات بازگشتی  است. البتّه پیچیدگی محاسباتی این روش نیز نسبت به روش LMS بیشتر است. در این بخش به معرفی این روش خواهیم پرداخت.

الگوریتم RLS بردار  را که شامل همان وزن های مطلوب ما برای آشکارسازی کاربر مورد نظرمان است، به گونه ای انتخاب می کند که تابع هزینه[1] زیر را که شامل جمع مقادیر خطا به صورت وزن دار نمایی در پنجره ای به طول N است، کمینه نماید [16]:

 

که در آن  فاکتور فراموشی[2] نامیده می شود و هرچه مقدار آن کوچک تر باشد، مقادیر خطای قبلی اثر کم تری برای به هنگام سازی آشکارساز خواهند داشت.

درا ین روش در نهایت به طور خلاصه به هنگام سازی ضرایب وزنی در بردار  به صورت زیر صورت می گیرد [2، 13 و 23] (جدول 3)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

Close Menu