دانلود پایان نامه ارشد برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

1-5- مروری بر تحقیقات پیشین

پتانسيل VPP براي شرکت در فعاليت هاي مختلف در تعدادي از مراجع مورد بررسي قرار گرفته است. در مرجع [17] مزيت استفاده از منابع تولید پراکنده[1] و تغييرات مورد نياز شبکه براي فراهم کردن مشارکت بيشتر توليدات پراکنده مورد بررسي قرار گرفته است و ساختاري شبيه به VPP پيشنهاد شده است. نيروگاه مجازي مي تواند کنترل يک سيستم را که شامل تعداد زيادي از منابع پراکنده است را آسان کند. کاربرد VPP براي برنامه ريزي و چگونگي عملکرد انواع مختلف توليد کنندگان انرژي در مراجع [17، 18]آمده است. مالک و اپراتور نيروگاه مجازي مي تواند با استفاده از نرم افزارها و برنامه هاي کامپيوتري مناسب براي کنترل مجموعه، کارکرد سيستم را بهينه کرده و به سود بيشتري دست يابد. مقاله [19] اطلاعات مورد نياز براي تهيه يک نرم افزار کنترلي مناسب را مشخص کرده و يک نرم افزار تهيه کرده است. اين نرم افزار با استفاده از توابعي مانند پيش بيني بار و توليد، در مدار قرار گرفتن نيروگاهها و مديريت سمت تقاضا، وظايف کنترلي و نظارتي را در يک VPP انجام مي دهد. مراجع [20، 21] با استفاده از تابع هزينه DER ها يک چهارچوب اتوماتيک براي عملکرد نيروگاه مجازي مطرح کرده است. در اين روش روش سعي دارد تا با در نظر گرفتن قيود شبکه، توليد مجموعه را حداکثر کند. الگوريتم پيشنهاد شده شاخص هاي قابليت اطمينان را در محاسبات وارد نکرده است. مراجع[22، 23] روشي را براي تعيين استراژي عملکرد يک DER در ساعت هاي مختلف با استفاده از محاسبه قابليت اطمينان بدست آورده است. در اين مقالات کل سيستم به 4 مؤلفه شبکه توزيع، بار، هزينه قطع و DER تقسيم شده است. براي هر کدام از اين مؤلفه ها مدلي در نظر گرفته شده است و با کنار هم قرار دادن اين مدل ها استراتژي عملکردي مناسب براي DER را تعيين کرده است. در نهايت با بررسي 5 مورد مختلف نشان داده است که استفاده از شاخص هاي قابليت اطمينان، روش مناسبي براي تعيين استراتژي عملکردي کمپاني هاي توزيع استفاده کننده از DER است.

[1] Distributed Energy Resources

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

بستن منو