دانلود پایان نامه با موضوع پایداری سیستمهای قدرت

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

روش تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis)

در روشهای فوق تحلیل مدال سیستم با مدل خطی شده صورت می‌گیرد. این نوع تحلیل در سیستمهایی که دارای دینامیکهای ساده‌تری باشند کاملا قابل قبول است. اما سیستمهایی که دارای دینامیکهای پیچیده و بغرنجی هستند نیازمند تحلیل مدهای سیستم با روشهای بهتری می‌باشند. یکی از این روشها تحلیل شکل نرمال (NFA: Normal Form Analysis) است [106-102]. از روش تحلیل شکل نرمال در سیستمهای قدرت جهت محاسبه مدهای سیستم در حالت غیر خطی و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر استفاده می‌‌گردد. در طول دهه گذشته این روش جهت ارزیابی و تحلیل کمی و عددی برهم‌کنش متقابل و غیرخطی مدهای سیستمهای قدرت توسعه زیادی یافته است. برخی از کاربردهای این روش شامل طراحی سیستمهای کنترلی و بررسی بهتر الگوی جداسازی سیستمهای قدرت به هم پیوسته با تعیین دقیقتر مدهای بین ناحیه‌‌ای است. این روش با بسط معادلات دیفرانسیل سیستم با استفاده از سری تیلور حول یک نقطه تعادل تا مراتب بالاتر انجام مي‌گیرد. معادلات دیفرانسل خطی شده سیستم که شامل درجات با جملات بالاتر نیز هستند طوری تبدیل می‌گردند که معادلات در مختصات مدال نوشته شده و معادلات خطی شده به صورت قطری در می‌آید. ضرایب جملات درجه دوم در مختصات مدال عبارتند از  که در آن ، و  اندیس هایی از 1 تا  می باشند که در آن  تعداد متغیرهای حالت است. با این کار معادلات دینامیکی غیرخطی به صورت معادلات دینامیکی خطی و تا مرتبه بالاتر ( بعنوان مثال مرتبه دوم و یا سوم) تبدیل می‌گردند. درجات بالاتر در واقع بیان کننده تاثیر متقابل مدها بر یکدیگر می‌باشند که در حالت خطی‌سازی سیستم تا مرتبه اول حذف می‌گردند. اندازه های جملات مرتبه دوم یعنی  در تبدیل غیرخطی برای اندازه‌گیری و تعیین اثرات متقابل غیرخطی بین مدها استفاده می‌گردند. ضرایب مقادیر  از ضرایب  با استفاده از رابطه (4-10) بدست می آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu