دانلود پایان نامه برق:ارتقاء کیفیت توان در شبکه های تجدید ساختار یافته با استفاده از جبران ساز یکپارچه کیفیت توان مجزاشده

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان

جبران ساز یکپارچه کیفیت توان از ترکیب فیلتراکتیو سری وموازی تشکیل شده وبرای جبران سازی همزمان ولتاژوجریان به کار می رود.این تجهیز در شبکه های توزیع توان،و در مجاورت بارهای حساس و هارمونیک زا قرار می گیرد. جبران ساز یکپارچه کیفیت توان       ( UPQC[1]) نه تنها می تواند هارمونیک های جریان ونامتعادلی بارهای غیر خطی را جبران کند بلکهمی تواند هارمونیک های ولتاژ ونامتعادلی منبع تغذیه را نیز جبران کرده و کیفیت توان را افزایش دهد. بنابراین UPQC از قوانین مربوط به جبران سازی جریان و ولتاژ به طور همزمان استفاده می­کند[16].

در پیاده سازی واقعیUPQC می­تواند با استفاده از دو مبدل PWM با لینک dc مشترک و یک مدار کنترلی مجتمع برای تولید جریان ها وولتاژهای مرجع محقق شود.

[1]Unified Power Quality Conditioner

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدیدساختاریافته باحضورمنابع تولید پراکنده

بستن منو