دانلود پایان نامه برق با موضوع:

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

2-5-3) تحليل نتايج حاصل ازمدل رگرسيون

با مقايسه بارهاي پيش بيني شده به روش رگرسيون و بار واقعي اعمال شده به شبکه، با يک نگاه سطحي نتيجه خواهيم گرفت که دقت مدل رگرسيوني جهت پيش بيني بار، بالا خواهد بود، اما اگر بخواهيم براي پيش بيني بار ساعات آينده از اين مدل استفاده نمائيم، ابتدا بايستي مدل رگرسيوني برازش شده مورد تائيد قرار گيرد.

براي اثبات و تائيد مدل بدست آمده، آزمونهاي مختلفي اعمال مي گردد. يکي از اين آزمونها، آزمون فرض مي باشد که در ذيل به بررسي اجمالي درباره آن مي پردازيم.

الف) آزمون فرض آماري

صحت يک فرضيه آماري فقط با استفاده از نمونه ايn تايي از جامعه آماري و توزيع نمونه گيري آماره  مشخص مي شود.در بحث “آزمون فرض ” تائيد يا رد فرض صفر  به توزيع نمونه گيري آماره بستگي دارد. واضح است که توزيع آماره، متاثر از توزيع جامعه وشرايط برآورد و همچنين حجم نمونه است. بسته به اينکه فرضيه پژوهشي چه نوع پارامتري را بيان مي کند، توزيع نمونه گيري آماره و آماره آزمون تغيير خواهد کرد ]16[

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

Close Menu