دانلود پایان نامه تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

 2-3- شارژ بهینه خودروهای الکتریکی با رعایت قیود شبکه توزیع و انتقال قدرت ماکزیمم

یکی از روش های کنترل اثرات زیانبار شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع، کنترل شارژ خودروها بمنظور انتقال قدرت ماکزیمم با رعایت قیود افت ولتاژ مجاز و اضافه بار در شبکه است. در مرجع]4[ با استفاده از برنامه ریزی خطی و کنترل شارژ برای قسمتی از یک شبکه توزیع این روش بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از مقاله نشان می‌دهد در صورت کنترل میزان شارژ خودروها بصورت انفرادی توان مورد  نیاز برای شارژ خودروها بدون نیاز به ارتقاء تجهیزات شبکه یا نیاز کم امکانپذیر است. بررسی انجام شده در مرجع ]4[ به لحاظ رویکرد با مباحث گفته شده در این فصل دارای تفاوت است. بجای کنترل تلفات توان و انحراف ولتاژ، در مقاله]4[ هدف بهینه سازی و ماکزیمم کردن کل مقدار انرژی قابل تحویل به خودروها در یک  بازه زمانی شارژ، با اطمینان از حفظ محدودیت‌های شبکه در شارژ همزمان خودروها می‌باشد.

برآیند مطالعات و بررسی های انجام شده در خصوص تحلیل اثرات شارژ خودروهای الکتریکی نشان می‌دهد در صورت اعمال شارژ کنترل شده و نرمال به خودروها در زمان غیر پیک، شبکه‌های موجود می‌توانند انرژی لازم خودروها را با ضریب نفوذ پائین تامین نمایند. در مقابل شارژ ناهماهنگ مخصوصاً شارژ سریع در صورت همزمان شدن با پیک بار خانگی باعث ایجاد اضافه بار و انحراف ولتاژ در شبکه می‌شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu