دانلود پایان نامه درباره:جزیره سازی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

4-5-روش زیرفضای Krylov

همانطور که بیان شد در بسیاری از موارد تنها نیاز به تعیین یک سری از مدهای سیستم در یک بازه فرکانسی کوچک و معین است. به عبارت دیگر در این موارد تنها یک طیف خاص از فرکانسها در حول یک فرکانس معین مدنظر است. روش زیر فضای Krylov یک روش توانا در این زمینه می‌باشد که در این تحقیق نیز از این روش برای تعیین مدهای بین ناحیه‌ای سیستمهای قدرت استفاده گردیده است. این روش در بخش زیر به صورت مفصل بیان شده است.

در این تحقیق روش تطبیق گشتاورها بر اساس تصویر سازی آن در زیر فضای Krylov جهت کاهش مرتبه سیستمهای قدرت به هم پیوسته و محاسبه مدهای بین ناحیه ای آن ارایه شده است. هدف دیگر این تحقیق نشان دادن این مساله است که بردارهای پایه زیر فضایKrylov  با تصویر یک سیستم قدرت خطی شده برای دستیابی به ژنراتورهای همسو مورد استفاده قرار گیرد. توانایی روش Krylov در این است که می تواند تنها فرکانسهای خاص مورد نیاز یک سیستم را محاسبه کرده و زمان محاسباتی آن را که برای بسیاری از موارد مانند جزیره‌سازی ضروری است کاهش دهد. در سالهای اخیر مطالعات گسترده‌ای در زمینه محاسبات ماتریسهای بزرگ و با ابعاد وسیع انجام یافته است. یک دسته از این روشهای کلاسیک به روشهای زیر فضای Krylov مشهور است. که برای عملیات ماتریسی بزرگ مناسب تشخیص داده شده است. دلیل آن این است که تنها با عملیات ضرب ماتریسی قابل اعمال بوده و از اینرو می‌توان خواص اسپارسی سیستم اصلی را حفظ کرد. روش Arnoldi که زیر مجموعه ای از این روشها است یکی از روشهای توسعه‌یافته روش تکرار زیر فضاها است و از آن برای محاسبه همزمان  تا از  مقادیر ویژه ماتریس استفاده می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu