مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2-4-الگوریتم سولین

در الگوریتم سولین برای هر گره یال با کمترین وزن که از آن عبور می‌کند را رسم می کنیم . در مرحله بعد، گراف به مؤلفه‌ هایی تقسیم می‌شود و یالی انتخاب می‌گردد که با کمترین وزن دو مؤلفه گراف را به همدیگر متصل نماید  (مشروط بر اینکه حلقه ای در گراف تولید نشود). این مراحل را تا جائی ادامه می دهیم که درخت پوشای کمینه حاصل شود]16[.

 

2 -4- الگوریتم ژنتیک[1]

الگوریتم ژنتیک روش جستجوی احتمالاتی فراگیر است که از فرایند تکامل زیست شناختی طبیعی پیروی می کند]15[.

این الگوریتم، به نحو موثری در حل مسائل بهینه سازی، به خصوص مسائل غیرخطی و گسترده، کاربرد دارد.

2-4-1- مفهوم الگوریتم ژنتیک

مفهوم الگوریتم ژنتیک از نظریه های چارلز داروین[2] مبنی بر سیرتکاملی موجودات زنده و تنازع بقاء و ادامه حیات افراد شایسته تر و تولیدمثل آنها و نظریه و آزمایشات گرگور مندل[3] (بنیانگدار علم توارث ) در تولید ویژگی های مورد انتظار و یا جدیدتر از طریق پیوند گیاهان با ویژگی های مختلف از یک گونه الهام گرفته شده است]15[.

[1]Genetic Algorithm

[2]Charles Darwin

[3]Gregor Mendel

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

Close Menu