پایان نامه ارشد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

2-14- الگوهاي حفاظتي خاص

در اين قسمت روشهاي موجود در زمينه الگوهاي كنترلي خاص كه زير مجموعه كنترل اضطراري هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در حالت كلي كنترل اضطراري در سيستم قدرت مي‌تواند به سه طريق صورت گيرد [22].

1-تحليل زمان واقعي – كنترل زمان واقعي

2-تحليل غير زمان واقعي – تطبيق زمان واقعي

3-تحليل زمان واقعي –تطبيق زمان واقعي

در حال حاضر دسترسي به مورد اول هنوز دور از انتظار است و نياز به مطالعات و ابزارهاي مختلف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري دارد.

قبل از ورود به بحث جزيره‌سازي سيستم موارد كلي و جايگاه سيستم SPS مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

طرح حفاظتي ويژه به صورت زير تعريف مي‌گردد.

اين طرح يك الگوي حفاظتي براي تشخيص شرايط خاص در سيستم قدرت است كه اين شرايط خاص منجر به تنشهاي غيرمعمول در سيستم مي‌گردد تا يك سري اعمال كنترلي از پيش ‌تعيين‌ شده را براي مقابله با شرايط بوجود آمده به صورت كنترل شده انجام دهد. در بعضي حالات، SPS براي تشخيص شرايط خاص سيستم مانند اضافه بار، ناپايداري و فروپاشي در سيستم استفاده مي‌شود. اين اعمال از پيش‌تعيين شده ممكن است شامل بازكردن يك يا چندين خط، خارج‌كردن يك ژنراتور، تغيير توان انتقالي با خطوط HVDC، بارزدايي و جزيره‌سازي باشد كه همگي براي كاهش اثرات مساله ايجاد شده مورد استفاده قرار مي‌گيرند. انواع معمول حفاظت مانند حفاظت خطوط و ادوات ديگر سيستم قدرت جز اين نوع سيستم حفاظتي نمي‌باشند. بر اساس گزارشهاي موجود CIGRE و IEEE‌ در مورد SPS‌ موارد زير قابل توجه است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

Close Menu