پایان نامه ارشد برق تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

 

2-1- بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی روی تلفات توان و انحراف ولتاژ در شبکه توزیع

اتصال خودروهای الکتریکی ترکیبی[1]به شبکه از طریق سوکت خانگی یا پارکینگ‌های عمومی مخصوص شارژ خودروها موجب اضافه شدن جریان شارژ خودروها به شبکه توزیع می‌شود. بار اضافی ناشی از شارژ خودروها موجب تلفات توان و انحراف ولتاژ در شبکه می‌شود. از دیدگاه بهره بردار سیستم قدرت، تلفات توان و عوامل مؤثر بر کیفیت توان نظیر پروفیل ولتاژ و عدم تعادل ولتاژ در حین شارژ خودروها یک نگرانی اقتصادی و فنی است که باید محدود و کنترل گردد. این مقاله]5 [نشان می‌دهد با اعمال شارژ کنترل شده به خودروها تلفات توان و انحراف ولتاژ در محدوده مجاز کنترل می‌گردد. لذا با حل مسئله بهینه سازی با هدف مینیمم کردن تلفات توان، شارژ بهینه هر شارژر تعین می‌گردد. در هر دوره شارژ خودرو باید برای مسافرت روز بعد آماده باشد لذا در انجام بهینه سازی، قید رسیدن باطری به شارژ کامل در طول دوره شارژ به مسئله بهینه‌سازی اضافه می‌شود. زمان جدا شدن از شارژ نیز توسط صاحب خودرو تعین می‌گردد. در مقاله]5 [اثر شارژ کنترل شده در مقایسه با شارژ کنترل نشده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور شبکه شعاعی IEEE34-nodetest feeder  با بار خانگی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دو پروفایل بار روزانه 24 ساعت در مبنای بار 15 دقیقه‌ای یکی برای فصل زمستان و دیگری برای فصل تابستان در این مقاله در نظر گرفته شده است.

[1] plug-in hybrid electric vehicles

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

بستن منو