پایان نامه ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

1‌.1‌.1‌    روش مقیدسازی ε

روش دیگری که تفاوتی نسبت به بخش‌های محدب یا غیر محدب جبهه بهینه پارتو قائل نمی‌شود، تعداد k-1 هدف از k هدف مستقل را به قید تبدیل می‌کند. هدف باقی مانده که به طور اختیاری انتخاب می‌شود، تابع هدف SOP منتجه می‌باشد:

(17.3)

کران‌های پایین یعنی، پارامترهایی هستند که بوسیله بهینه‌ساز به منظور جستجوی راه‌حل‌های بهینه پارتو تغییر می‌کند.

همانطور که در شکل2.3 سمت راست دیده می‌شود، روش مقیدسازی ε قادر به پیدا کردن جواب‌های متناظر با بخش غیر محدب جبهه پارتو می‌باشد. با قرار دادن  و (خط تیره) راه‌حل‌های متناظر با A به علت مجموعه قیود توسعه داده را راه‌حل‌های نشدنی نشان می‌دهد، در حالی که بردار تصمیم متناسب با B بردار را از میان راه‌حل‌های باقی مانده ماکزیمم می‌کند. بنابراین اگر کران‌های پایین به خوبی انتخاب نگردند ()، ممکن است مجموعه شدنی باقیمانده خالی باشد یعنی اینکه در آن هیچ راه‌حلی برای SOP متناظر موجود نباشد. به منظور جلوگیری از ایجاد این شرایط، یک محدوده مناسبی برای  از قبل تعیین می‌گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

Close Menu