پایان نامه ارشد رشته برق جزیره سازی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

تکه هایی از این پایان نامه :

تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis )

در روش همسویی کند از تئوری اختلالات ویژه (PA: Perturbation Analysis) می‌توان جهت جداسازی یک سیستم قدرت بزرگتر به دو قسمت مختلف زمانی با دینامیکهای سریع و کند استفاده کرد. نوسانات فرکانس پایین بین گروههای ژنراتوری که از نظر الکتریکی بصورت محکم به هم متصل شده‌اند به عنوان مدهای کند که دارای اهمیت بیشتری هستند مطرح می‌گردند در حالی که از این دیدگاه دینامیکهای سریع دارای اهمیت کمتری بوده و فرکانسهای بالاتر بین ماشینها را نشان می‌دهند. فرض کنید که بتوان متغیرهای حالت یک سیستم قدرت از مرتبه  را با  عدد مد کند  و  عدد مد سریع  نشان دهیم که در آن رابطه زیر برقرار است [103].

(4-44)

در روش شبه حالت دائم فرض می‌گردد که تنها متغیرهای بکار رفته در مطالعات بلندمدت بردار  است از اینرو معادلات سیستم مربوط به متعیر حالت  با  به معادلات جبری و غیرجبری تبدیل می‌شوند و در آن مدل شبه دائم سیستم به صورت زیر خواهند بود.

(4-45)

این مساله در قالب نظریه اختلالات ویژه با دو مقیاس زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تعریف پدیده‌های سریعتر یک متغیر جدید  معرفی می‌گردد و به صورت رابطه (4-46) خواهد بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت 

بستن منو