پایان نامه ارشد رشته برق عملکرد الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه

عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-10 روش صف بندي عادلانه وزن دهي شده (WFQ)

 

در بسياري از كاربردها مايل هستيم كه ظرفيت موجود بصورت نامساوي بين جريانها تقسيم شود مثلاً هنگامي كه يك ترافيك از نوع بلادرنگ به همراهي با يك ترافيك ديتا مورد سرويس دهي قرار مي گيرند ترافيك بلادرنگ پهناي باند كمتري را نياز خواهد داشت ولي در عين حال، كران هاي پائينتر و مطمئن تري را از نظر تأخير نياز خواهد داشت. در اينگونه موارد از وزن خاصي براي هر صف استفاده مي شود و مقدار پهناي باند اختصاص يافته به هر ارتباط بر اساس اين وزن تعيين خواهند شد و اين اساس روش WFQ را تشكيل مي دهد. در عمل، اين وزن ها براي هرارتباط1 تعيين نمي شوند بلكه به مجموعه اي از ارتباط ها بصورت تلفيقي2 ، يك صف و با يك وزن خاص تخصيص مي يابد.

در روش WFQ بسته ها به نسبت زمان اتمامي كه بطور تئوري در روش GPS متناظر دارند، سرويس دهي مي شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:طراحی الگوريتم های تخصيص نرخ بهينه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده

Close Menu