پایان نامه ارشد:

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-6) روش عصبي

بلوك ساختماني اصلي كليه مغزهاي موجودات زنده، سلولي عصبي يا نرون مي باشند هر نرون به صورت يك واحد پردازشگر عمل مي كند در واقع مغز مجموعه اي است از چندين ميليون از اين واحدهاي پردازشگر كه به صورت بسيار پيچيده اي به هم مرتطبتند و به صورت موازي عمل مي كنند. در مغز هر نرون مقادير ورودي را از ديگر نرونها مي گيرد به تابع انتقال اعمال مي كند و خروجي اش را به لايه بعدي از نرونها مي فرستد. اين نرونها به نوبت خروجيها را به ديگر لايه ها مي فرستند. به روش مشابه شبكه هاي عصبي مصنوعي از چند صد يا چندين هزار واحد پردازشگر ساده تشكيل شده اند كه به صورت موازي به هم مرتبطبند و در چندين لايه به دنبال هم هستند.

يك شبكه عصبي مصنوعي يك سيستم پردازش اطلاعات است كه مشخصات كاري آن مشابه شبكه هاي عصبي طبيعي است شبكه هاي عصبي مصنوعي بر اساس تعميم مدل رياضي نرونهاي طبيعي بر اساس فرضيات زير بوجود آمده اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:پيش بيني کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سيستم هاي خبره

بستن منو