پایان نامه با موضوع:استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- روش آشکارسازی کور پیشنهاد شده

در شکل زیر به بررسی سرعت همگرایی و مقدار نهایی آن بر حسب میزان SIR برای آشکارسازی کور MOE پرداختیم و آن را برای سه حالت مختلف از اندازه پلّه رسم و مقایسه نمودیم. مشاهده می شود که روش فازی مطرح شده برای تعیین اندازه پلّه دارای سرعت همگرایی بالاتری نسبت به دو روش دیگر است.

عملکرد بهتر روش پیشنهاد شده برای تعیین اندازه پلّه در آشکارسازی کور MOE را می توان در شکل زیر برحسب میزان احتمال خطا بر حسب SNR نیز مشاهد نمود. همان گونه که مشاهده می گردد، با افزایش SNR که تصمیم گیری های قابل اعتماد تری را در پی دارد، عملکرد روش آشکارسازی پیشنهاد شده تا 2 dB می تواند از روش های دیگر بهتر باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

Close Menu