پایان نامه با موضوع مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

فصل3- مسیریابی بهینه فیدرهای شبکه‌هاي توزیع در حضور منابع پراکنده

3-1- مقدمه

مسیریابی بهینه فیدرها با توجه به نقش آن درکاهش هزینه سرمایه گذاری اولیه ایجاد و یا توسعه پست های فوق توزیع و توسعه فیدرها با عنایت به نیاز امروز و آتی به انرژی الکتریکی، کاهش تلفات فیدرها و افزایش قابلیت اطمینان از عوامل مهم و تاثیرگذار در طراحی شبکه می باشد.

در مسیریابی بهینه فیدرها رعایت حداکثر بارگذاری مجاز فیدرها، رعایت حداکثر بارگذاری پستهای فوق توزیع، رعایت حداکثر افت ولتاژ مجاز و رعایت محدودیت های جغرافیائی الزامی است.

اطلاعات مورد نیاز پایه برای حل مساله مسیریابی فیدرها، عبارتند از:

  • رشد بار
  • نرخ بهره و تورم
  • میزان افت ولتاژ مجاز
  • مکان پست فوق توزیع
  • مکان پست های توزیع
  • مسیرهای موجود فیدر
  • محدودیت های جغرافیائی و شهری
  • میزان بار هریک از پست های توزیع
  • نوع و قیمت فیدر فشار متوسط مورد استفاده
  • مناطقی که باید الزاما از فیدرهای زمینی استفاده شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

Close Menu