پایان نامه برق:برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

ب) خودروهاي پیل سوختی ترکیبی (هیبریدي)

یک خودروي پیل سوختی ترکیبی داراي یک باتري با یک خازن با ظرفیت بالا به صورت موازي با سیستم پیل سوختی است . پیل سوختی ترکیبی به طور همزمان از بیشترین بازده انرژي پیل سوختی و نیز توان بالاي موجود در باتري استفاده می نماید. در هنگامی که مصرف انرژي بالاست مانند حالت شتاب ، توان مورد نیاز ماشین را باتري و مجموعه پیل سوختی تأمین خواهند کرد. وقتی میزان مصرف انرژي پایین باشد ، مانند حرکت در خیابان ، پیل سوختی توان مورد نیاز را تأمین می کند. باتري ها در طی مدت زمانی که مصرف انرژي پایین است شارژ خواهند شد. بنابراین براي تأمین توان و انرژي مورد نیاز ، پیل سوختی براي حرکت معمولی و باتري براي با ماکزیمم توان ، طراحی می شوند . انتخاب مجموعه باتري به عوامل چون هزینه و عملکرد پیل سوختی و فناوري ساخت باتري و سیکل حرکتی بستگی دارد. استفاده از باتري امکان راه اندازي سریع را به خودروي پیل سوختی داده و آن را در مقابل واکنش معکوس در پیل سوختی طی عملکرد و سوخت توده محافظت می نماید. به علاوه باتري حد اکثر توان مورد نیاز را تأمین می کند. و انرژي تولیدي می تواند بازیابی شود. زمان پاسخ سیستم خودرو به تغییرات بار در حالت وجود باتري سریعتر می باشد. پیل سوختی ترکیبی داراي عملکرد خوب ، زمان کارکرد طولانی و زمان سوختگیري سریع بوده و مسافت قابل توجیهی را طی می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

Close Menu