پایان نامه برق:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-بررسی اثرافزایش تعداد خودرو  بر تلفات و هزینه سرمایه گذاری در شبکه قدرت

رشد قابل ملاحظه استفاده ازخودروهای الکتریکی در آینده و تحمیل جریان شارژ این خودروها به شبکه، موجب افزایش تلفات توان و افزایش هزینه سرمایه گذاری در شبکه می‌شود. در مرجع ]3 [با تحلیل دو شبکه توزیع واقعی میزان تلفات توان و هزینه های سرمایه‌گذاری برای سناریو‌های مختلف ضریب نفوذ خودرو مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در بررسی انجام شده، یک ناحیه مسکونی(A) و یک ناحیه صنعتی مسکونی (B) با مشخصات ذیل از لحاظ وسعت، جمعیت، مشترکین فشار ضعیف و فشار قوی توسط یک مدل طراحی شبکه توزیع، در ضرایب نفوذ مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز و تلفات توان در ضرایب نفوذ مختلف محاسبه و ارائه شده است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu