پایان نامه برق:تشخيص خطاي حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تشخيص خطاي حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش‌های مبتنی بر شبکه‌های فازی- عصبی:

از جمله روش ‌های تشخیص خطای سیم ‌پیچ روش ‌های مبتنی بر شبکه ‌های فازی- عصبی هستند ]96-102[. این روش از ترکیب ANN و منطق فازی به دست می‌آید.

تحلیل و نتیجه‌گیری در شبکه‌های فازی– عصبی نیز متکی بر خوشه‌بندی بوده و نسبت به شبکه‌های عصبی مصنوعی پیچیده‌تر و از انعطاف پذیری کمتری برخوردار است. به علاوه این روش‌ها بسیار هزینه‌برند.

1-3-3-5- روش‌های مبتنی بر تخمین پارامتر:

از الگوریتم‌های تخمین پارامتر برای شناسائی خطای حلقه به حلقه موتور القائی استفاده شده است ]103و104[. این الگوریتم می‌تواند برای حل دستگاه معادلات غیرخطی به کار رود. الگوریتم تخمین پارامتر از توابع معیار برای سنجش پاسخ و محاسبه و مقایسه خطا استفاده می‌کند. در این حال هوش مصنوعی با دریافت ولتاژ تغذیه و جریان خط موتور قادر به شناسائی پارامترهای موتور، سطح بار، میزان دامنه خطا و هم چنین تشخیص فاز معیوب است. این روش در برابر تغییرات بار و نامتعادلی تغذیه مقاوم است ولی زمان بر بوده و نیاز به شبیه‌سازی موتور دارد. هم چنین این روش نمی‌تواند برای شناسایی به هنگام خطا به کار رود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تشخيص خطاي حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهاي القايي سه فاز قفس سنجابي با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

Close Menu