پایان نامه برق با موضوع:جریان نشتی

عنوان کامل پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

تکه هایی از این پایان نامه :


3-2- شبیه سازی سلول پایه در لحظه 2.5 میکروثانیه

در ادامه به شبیه سازی و بررسی پارامترها و نقاط کار ترانزیستورها و مقادیر ظرفیت های خازنی وضعیت ترانزیستورها و جریان ها ولتاژ های منابع تغذیه مدار و میزان توان مصرفی این عناصر در مدار در زمان نگهداری داده که در این شبیه سازی زمان 2.5 میکروثانیه در نظر گرفته شده است که دلیل انتخاب این زمان نگهداری داده درسلول می باشد.

جدول 3-13: نقاط کار ترانزیستورها در زمان 5/2 میکروثانیه

ترانزیستور Id(A) Ibs(A) Vgs(V) Vds(V) vbs(V)
M1 5.3e-20 -20.57 a -10.5 u -10.5 u -1.8
M2 10.14 p -2.3e-20 10.3 u 1.8 0
M3 3.7 n 6.4e-19 -1.8 10.5 u 0
M4 -15.8 n -1.2e-20 1.8 10.3 u 0
M5 -103.6 f 8.1e-19 10.57 u -1.8 0
M6 18.9 n 1.2e-20 1.8 24.5 u 14.1 u

 

 

در نهایت حداکثر توان مصرفی توسط تغذیه مدار که در لحظه 2.5 میکروثانیه مصرف گردیده مقدار 8.358 میکرووات می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

Close Menu