پایان نامه در مورد آشکار سازی غیر متمرکز

عنوان کامل پایان نامه :بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارساز فازی پیشنهادی

با توجّه به اینکه تعیین مقدار مناسب اندازه پلّه در الگوریتم های وفقی از اهمیّت بسیاری برخوردار است و اینکه تابع مشخصی برای تعیین مقدار آن باتوجه به پیشرفت الگوریتم وفقی و شرایطی که الگوریتم در آن در حال اجراست، به خصوص در مورد سناریوهای پویا، موجود نیست. می توان از روش های کنترل فازی استفاده نمود.

روش کنترل فازی یکی از روش های هوش مصنوعی[1] است که با استفاده از آن می توان با استفاده از فاکتور هایی که به عنوان آرگمان های تابع می دانیم و همینطور اطلاعاتی که از نوع تاثیر آن ها بر خروجی تابع به صورت کیفی در دست داریم به تابع مورد نظر دسترسی پیدا نمود [34].

در مورد الگوریتم های وفقی که از رشته های آموزشی استفاده می نمایند، به طور معمول ورودی های لازم برای کنترل فازی اندازه پلّه را مقدار خطا و میزان تغییرات آن تعریف می نمایند. امّا همان گونه که می دانیم در آشکارسازی کور رشته های آموزشی وجود ندارد تا بتوان با استفاده از آن ها تعریفی از میزان خطا داشت [33].

[1] – Artificial Inteligence

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

Close Menu