پایان نامه رشته برق تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

تکه هایی از این پایان نامه :

2-1-2- شارژ هماهنگ  شده

ایده شارژهماهنگ شده با هدف رسیدن به شارژ بهینه و استفاده بهینه از شبکه برای کاهش تلفات ارائه شده است. اجرای این تکنیک درعمل با کنترل مستقیم شارژ خودرو، اندازه گیری هوشمند کمیت‌های ولتاژ گره و جریان شارژ و ارسال سیگنال به خودرو امکان پذیر است.

برنامه بهینه سازی دراین مقاله با استفاده از تکنیک برنامه ریزی نمایی[1] قابل انجام گرفته است. این تکنیک تابع درجه دوم از چند متغیر را که در این جا قدرت شارژرهای مربوط به خودروها می‌باشند را تحت قیود خطی بهینه می‌کند. با مینیمم شدن تلفات توان، صاحبان خودروها قادر به کنترل پروفایل شارژ نبوده و تنها انتخاب زمان اتمام شارژ باطریها توسط آنها تعین می‌شود. معمولاً زمان انتهای شارژ را زمان مورد نیاز برای آماده بکار بودن خودرو انتخاب می‌کنند. یکی از قیود مسئله بهینه سازی، قدرت شارژر‌ها است که بین صفر وچهار کیلو وات تغیر می‌کند و مقدار ثابتی است و قید مهم دیگر اینکه باطریها باید در انتهای مرحله شارژ، کاملاً شارژ باشند. بهینه سازی در بازه زمانی، فصول و  ضرایب نفوذ متفاوت انجام می‌شود و نتایج حاصله با شارژ کنترل نشده مقایسه می‌گردد.

جداول مربوط به انحراف ولتاژ و تلفات توان در حالت شارژ هماهنگ شده به شرح زیر است.

[1] quadratic programming

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

Close Menu