پایان نامه رشته برق درباره بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-4- اشتراک‌گذاری طیف

 

مسلماً در اشتراک‌گذاری کانال‌های بی‌سیم به مکانیزم هماهنگ کننده‌ای نیازمند است که بتواند تلاشی که SU‌‌ها برای ارسال در میان خودشان دارند را هماهنگ کند، بنابراین اشتراک‌گذاری طیفی باید شامل بیشتر ساختارهای یک پروتکل MAC باشد، بعلاوه مشخصه‌های منحصر به فرد ثانویه‌ها مثل همزیستی کاربران مجاز و محدوده عظیمی‌از طیف که در دسترس است، چالش‌های مختلفی را برای اشتراک‌گذاری تحمیل ‌می‌کند.

 

– طبقه بندی اشتراک‌گذاری طیف

این طبقه بندی بر اساس معماری است که ‌می‌تواند توزیع‌یافته یا متمرکز شده باشد:

اشتراک‌گذاری طیف به صورت متمرکز: در این جا روش‌های تخصیص و دسترسی به طیف با استفاده از یک نهاد مرکزی کنترل ‌می‌شود. ولی روش تشخیص ‌می‌تواند توزیع شده باشد، این طور اندازه گیری‌های تخصیص طیف به نهاد مرکزی ارسال ‌می‌شوند و یک تخصیص طیف ساخته ‌می‌شود. همچنین نهاد مرکزی ‌می‌تواند طیف را در یک ناحیه جغرافیایی محدود برای یک برهه خاصی از زمان به کاربران اجاره دهد، به انضمام آن رقابت بر سر طیف برای کاربران ‌می‌تواند با یک سرور مرکزی مطرح شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه

بستن منو