پایان نامه رشته برق در مورد آشنایی با بدافزارهای موبایل

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

 

2-1-2 مدل های قطعی همه گیری

زمانی که با جمعیت های بزرگ سروکارداریم. از مدل‌های دسته‌ای[1] استفاده می شود. در مدل‌های قطعی افراد در جمعیت به چندین زیرگروه[2] منتسب می شوند. در واقع گوناگونی جمعیت در چند پارامتر خصیصه کلیدی خلاصه می شود. برای مثال در اکثر همه‌گیری‌ها عده‌ای مستعد بیماری و برخی آلوده هستند. چنین تقسیماتی را بخش کردن و یا قسمت کردن جمعیت می نامند. اغلب این بخش‌ها در فاز‌های مختلف از همه‌گیری هستند. اغلب در تئوری همه‌گیری از حروف برای مشخص کردن زیر‌گروه‌ها استفاده می شود.

حروف M، S، E، I و R اغلب برای توصیف فاز‌های مختلف همه‌گیری و زیرگروه‌ها در جمعیت موردنظر کاربرد دارند. نرخ گذر از یک فاز به فاز دیگر به کمک روابط دیفرانسیلی بیان می‌گردد. در تولید مدل‌های همه‌گیری فرض می شود که اندازه جمعیت  هر بخش برحسب زمان قابل مشتق گیری است و فرآیند همه‌گیری یک فرآیند قطعی و مشخص است.تغییرات در جمعیت هر بخش با پیشینه آن قابل محاسبه است.  (Brauer, Mathematical models in population biology and epidemiology (Vol. 40), 2011)

رهیافت دیگر استفاده از تحلیل گسسته بر یک لتیس (یک شبکه دوبعدی مربعی) است. (Grassberger, 1983) مدل هایی که از معادلات دیفرانسیل استفاده می کنند زمانی که جمعیت به صورت همگن هستند یعنی افراد آلوده به صورت همگن و با شانس تقریبا برابر با افراد مستعد آلودگی در تماس باشند کارآمد خواهند بود به منظور در نظر گرفتن آثار دسته بندی افراد و ارتباطات آنها از مدل های لتیس استفاده می شود. رشد اپیدمی  یا همه گیری تحت تاثیر برخی از مقادیر آستانه قرار دارد. برای مثال اگر نرخ تماس افراد از حد آستانه ای تجاوز نکند همه گیری به صورت محلی باقی می ماند. زمانی که این نرخ از حد آستانه تجاوز نماید آلودگی در سراسر سیستم پیشرفت می کند.  (Cardy, 1999)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

Close Menu