کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

تکه هایی از این پایان نامه :

خواندن داده از سلول

در این حالت داده­ای که از مرحله قبل در سلول ذخیره و نگه داری شده با فعال شدن مجدد ترانزیستور دستیابی از گره ST  در روی خط داده قرار می­گیرد و بدین شکل مشابه با عملیات خواندن نوشتن داده روی خط داده اتفاق می­افتد.

بررسی برخی عوامل نام مطلوب در سلول 6 ترانزیستوری پایه:

در سلول­های شش ترانزیستوری پایه سرعت سلول که همان معرف و گویای سرعت نوشته شدن و خواندن داده در سلول می باشد و مربوط به عملیات خواندن و نوشتن داده در سلول می باشد و حاشیه نویز ایستای سلول که مربوط به حالتی است که داده از سلول خوانده می شود و منظور از این عبارت مقاومت و پایدار بودن در برابر تغییر داده در حالتی است که داده از سلول خوانده می شود وجود برخی از عوامل سبب تغییر داده در هنگام خوانده شدن می گردد. سرعت خواندن داده از سلول و حاشیه نویز ایستای خواندن از سلول دارای رابطه عکس با یکدیگر می­باشند (عزیزی مزرعه و همکاران 1387، 12) به این معنی که با افزایش سرعت خواندن داده از سلول حاشیه نویز ایستا کاهش می­یابد و احتمال تغییر داده در حالت خواندن از سلول افزایش می یابد.

علاوه بر این یکی دیگر از مشکلاتی که دراین سلول­های پایه شش ترانزیستوری وجود دارد این نکته است که برای افزایش سرعت سلول پایه اندازه ترانزیستورها افزایش می یابد که در نتیجه آن مساحت اشغال شده توسط ترانزیستورها افزایش می­یابد که با توجه به نیاز به کاهش ابعاد مدارهای دیجیتال به عنوان یک پدیده نا مطلوب می باشد که ما را برآن می دارد تا با راهکاری برای افزایش سرعت بدون افزایش سربار مساحتی بیاندیشیم (عزیزی مزرعه و همکاران 1387، 12).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی

Close Menu