دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد خوشه بندی فازی میانگین

عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-3- مطالعه با اعمال خوشه­بندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن مرکز خوشه بر اساس وزن دهی داده­های موجود در خوشه

در این قسمت به مانند قبل خوشه­ها یکنواخت فرض شده اما مرکز خوشه بر اساس وزن­دهی داده­های موجود در آن خوشه به صورت رابطه زیر تعیین می­شود.

(5-1)

در رابطه فوق ck مرکز خوشه kام، xi داده­های موجود در این خوشه که دارای n تنوع بوده و Pi احتمال مربوط به داده xi در این خوشه می­باشد. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد 4 تا 8 خوشه، مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی به صورت نشان داده شده در جداول زیر خواهد بود:

جدول 5-7 : مدل قابلیت اطمینان 4 حالته مزرعه بادی

احتمال محدوده توان مرکز خوشه حالت
4821/0 5/7-0 5/1 1
0657/0 15-5/7 7/11 2
0561/0 5/22-15 2/19 3
3961/0 30-5/22 1/29 4

 

جدول 5-8 : مدل قابلیت اطمینان 5 حالته مزرعه بادی

احتمال محدوده توان مرکز خوشه حالت
4502/0 6-0 1/1 1
0710/0 12-6 6/8 2
0420/0 18-12 9/14 3
0535/0 24-18 9/20 4
3833/0 30-24 3/29 5

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

Close Menu