دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد خوشه بندی فازی میانگین

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-3- مطالعه با اعمال خوشه­بندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن مرکز خوشه بر اساس وزن دهی داده­های موجود در خوشه

در این قسمت به مانند قبل خوشه­ها یکنواخت فرض شده اما مرکز خوشه بر اساس وزن­دهی داده­های موجود در آن خوشه به صورت رابطه زیر تعیین می­شود.

(5-1)

در رابطه فوق ck مرکز خوشه kام، xi داده­های موجود در این خوشه که دارای n تنوع بوده و Pi احتمال مربوط به داده xi در این خوشه می­باشد. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد 4 تا 8 خوشه، مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی به صورت نشان داده شده در جداول زیر خواهد بود:

جدول 5-7 : مدل قابلیت اطمینان 4 حالته مزرعه بادی

احتمالمحدوده توانمرکز خوشهحالت
4821/05/7-05/11
0657/015-5/77/112
0561/05/22-152/193
3961/030-5/221/294

 

جدول 5-8 : مدل قابلیت اطمینان 5 حالته مزرعه بادی

احتمالمحدوده توانمرکز خوشهحالت
4502/06-01/11
0710/012-66/82
0420/018-129/143
0535/024-189/204
3833/030-243/295

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

Close Menu