دانلود پایان نامه ارشد برق کاربرد بهینه سازی اجتماع ذرات در سیستم های قدرت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

تکه هایی از این پایان نامه :

جایابی دو خازنه

در اولین مورد از جایابی­ها، دو خازن برای شبکه­ی نمونه در نظر گرفته می­شود. نتایج حاصل از اعمال دو سناریو در حضور دو بانک خازنی در جدول (5-1) قابل مشاهده است.

 

 

 

جدول (5-1): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی

سناریو حالت تلفات توان انحراف ولتاژ ظرفیت نصب شده تابع هدف
اول 1 380.86 0.044886 400 1.5406
2 502.22 0.055633 300 1.9684
3 427.7752 0.0481 1.6893
4 608.25 0.061252 2.2754
دوم 1 385.8558 0.0458 400 1.5665
2 498.8805 0.0553 300 1.9560
3 503.3072 0.0478 1.8317
4 517.8267 0.0569 2.0214

 

 

با توجه به مقادیر فهرست شده در جدول (5-1)، می­توان ادعا کرد که مقادیر سه پارامتر در حالت اول سناریوی اول، بهتر از حالت اول سناریوی دوم است. میزان انحراف ولتاژ دو سناریو، چندان از هم متفاوت نبوده و ظرفیت نصب شده در هر دو سناریو دقیقا مشابه است. جدول (5-2)، مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده دو بانک­ خارنی را در شبکه­ی نمونه نمایش می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

بستن منو