دانلود پایان نامه رشته برق بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

مقایسه روش­های مختلف خوشه­بندی بر اساس ارزیابی کفایت سیستم قدرت شامل مزارع بادی

 

در این بخش مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت شامل منابع تجدیدپذیر باد به صورت نشان داده شده در شکل 5-1 صورت می­گیرد. سیستم تولید شامل منابع تولید متعارف و مزارع بادی با ظرفیت­های بالا و قابل وصل به سیستم انتقال می­باشد. به منظور تعیین شاخص­های قابلیت اطمینان ابتدا جدول COPT مربوط به واحدهای متعارف به صورت قبل تعیین می­شود. مدل قابلیت اطمینان مزارع بادی در  بخش قبل تعیین شد. همان ­گونه که دیده شد این مدل واحدهای بادی را به صورت واحدهای متعارف چند حالته در نظر می­گیرد. به منظور تعیین تعداد حالات مناسب این مزارع از روش­های مختلف خوشه­بندی استفاده شده و در نهایت تعداد حالت­ها با ظرفیت و احتمال مربوطه تعیین می­گردد. بنابراین به آسانی جدول COPT مربوط به این واحدها تعیین شده و به جدول ظرفیت واحدهای متعارف اضافه شده و COPT کلی سیستم را نتیجه می­دهد. با ترکیب این جدول با مدل بار شاخص­های قابلیت اطمینان سیستم محاسبه می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

Close Menu