پایان نامه ارشد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-1- مدل قابلیت اطمینان برای واحد بادی بر اساس تکنولوژی ژنراتور القایی دو سو تغذیه شونده

از بین تکنولوژی­های تولید توان در نیروگاه­های بادی، ژنراتور القایی دو سو تغذیه شونده (شکل 3-11) به دلیل داشتن کیفیت و بازده مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته و بیش از 70 درصد از توربین­های بادی نصب شده در سطح جهان بر اساس این تکنولوژی ساخته شده­اند ]22[. مدل قابلیت اطمینان برای مزرعه بادی باید در مرحله اول خرابی اجزای تشکیل دهنده را در نظر گرفته و تأثیر آن­ها را بر خرابی کل سیستم لحاظ و در مرحله دوم عدم قطعیت سرعت وزش باد را به مدل به دست آمده اعمال نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

Close Menu