پایان نامه برق:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

  • دسته‌بندی نشده
دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

  • تعيين مدل قابليت اطمينان کل سيستم از ترکيب مدل بدست آمده برای هر کدام از زيرسيستم­ها

مدل مارکوف، حالت­هاي مختلفي را که يک المان در طول عملکرد خود دارا مي­باشد در نظر گرفته و نرخ رفتن اين المان از يک حالت به حالت ديگر را نشان مي­دهد. بر اساس اين مدل احتمال حالت­هاي مختلف، فرکانس و همچنين تداوم اين حالت­ها تعيين مي­گردد. در شکل 2-3 يک مدل مارکوف دو حالته که براي يک المان، دو وضعيت سالم بودن[1] و خرابي[2] را در نظر مي­گيرد نشان داده شده است. همان­گونه که در این شکل نشان داده شده است المان با نرخ خرابی[3] λc از وضعیت سالم به وضعیت خراب و با نرخ تعمیر[4] µc از وضعیت خراب به وضعیت سالم می­رود.

شکل 2-3- مدل مارکوف دوحالته

 

احتمال سالم (PUP) و خراب بودن المان (PDOWN) در زمان عمر مفید[5] (در این دوره نرخ خرابی ثابت است) بر اساس روابط (2-1) به دست آورده می­شوند. این روابط برای انجام مطالعات برنامه­ریزی که زمان مطالعه به اندازه کافی بزرگ است برقرار می­باشند و برای انجام مطالعات بهره­برداری که زمان مطالعه کوتاه و در محدوده چند ساعت است نمی­توانند استفاده شوند.

(2-1)

بر این اساس زمان­هایی که سیستم در حالت روشن و یا خاموش می­باشد توسط پارامترهای m (زمان متوسط تا بروز خرابی) و r (زمان متوسط برای تعمیر) در شکل 2-4 نشان داده شده است .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

بستن منو