پایان نامه رشته برق در مورد بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-1-1- تعیین مدل قابلیت اطمینان

در این قسمت یک مزرعه بادی شامل 10 توربین 3 مگاواتی V90 در نظر گرفته شده و فرض می­شود این مزرعه در منطقه منجیل که دارای پتانسیل وزش باد بالایی است نصب شده است. مدل قابلیت اطمینان هر کدام از واحدها به صورت شکل 3-14 و مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت سرعت باد به صورت شکل 5-2 خواهد بود.

شکل 5-2- مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی 30 مگاواتی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت سرعت باد

داده­های مربوط به سرعت باد در منطقه منجیل نیز به صورت نشان داده شده در شکل 3-16 بوده و با اعمال این داده­ها به منحنی توربین V90 که در شکل 3-17 نشان داده شده است توان خروجی هر واحد در هر ساعت به دست می­آید. منحنی هیستوگرام مربوط به داده­های سرعت باد در شکل 5-3 نشان داده شده است. همان­گونه که در این شکل مشخص است داده­ها حول دو سرعت یکی نزدیکی 3 متر بر ثانیه و دیگری 15 متر بر ثانیه دارای توزیع مناسبی بوده و نتیجه خوشه­بندی می­تواند به دو خوشه منتهی گردد. اما نکته­ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که خوشه­بندی سرعت باد نمی­تواند مدل قابلیت اطمینان مناسب و دقیقی را بدست دهد. اگر این امر صورت پذیرد داده­های نزدیک به همی که کمتر و بیشتر از سرعت قطع بالا قرار دارند ممکن است در یک خوشه قرار بگیرند و منجر به یک توان شوند؛ در حالی که سرعت­های بالاتر از قطع بالا منجر به توان صفر و سرعت­های کمتر از قطع بالا به توان نامی منجر می­شوند. بنابراین باید الگوریتم خوشه­بندی به داده­های توان خروجی اعمال گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

بستن منو