دانلود پایان نامه ارشد برق درباره خوشه بندی فازی میانگین

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

تابع Fukuyama and Sugeno

این تابع به صورت بیان شده در زیر می­باشد:

(4-8)

در تابع فوق  میانگین کل نمونه­ها می­باشد.انتخاب تعداد خوشه­های مناسب با مینیمم کردن تابع فوق بدست می­آید. تعداد خوشه­هایی که به ازای آن این تابع کمترین مقدار را دارد بعنوان تعداد خوشه­های مناسب برای آن مساله مورد استفاده قرار می­گیرد. در واقع جمله اول در تابع فوق معیاری برای فشردگی خوشه­ها و جمله دوم معیاری برای جدایی خوشه­ها از هم می­باشد. هر چه خوشه­ها فشرده­تر باشند جمله اول کوچکتر و هر چه جمله دوم بزرگتر باشد جدایی خوشه­ها بیشتر می­باشد. بنابراین مینیمم کردن تابع فوق می­تواند معیار مناسبی برای ارزیابی خوشه­بندی و تعداد خوشه­ها باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

بستن منو