پایان نامه ارشد با موضوع کنترل فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

-1-4مقدمه

عملکرد هر سیستم قدرت توسط شبیه سازی و آزمایش های عملی تایید می گردد.در شبیه سازی با نرم افزار، ساختار  مداری  وکنترلی سیستم قدرت به صورت مجازی طراحی می شود و پارامترهای سیستم اندازه گیری می گردد. به این ترتیب با فرضیات موجود در نرم افزار، کارایی سیستم  و بخش کنترل تائید می شود. شبیه سازی مربوط به این پایان نامه، در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است. انعطاف پذیری، جامع بودن و ابزارهای تحلیلی قوی، این نرم افزار را در عرصه تحقیقات دانشگاهی بی رقیب نموده است.

-2-4نمودار بار متغیر

در سیستم مورد بررسی چهار واحد بار وجود دارد . یکی بار مقاومتی ،دیگری از نوع القایی با توان نامی 450 مگاوات و دیگری سنکرون می باشند. همچنین برای ایجاد تنش بیشتر در فرکانس ،توان مکانیکی بار موتور متصل به شین 5  متغیر می باشد که منحنی بار در شکل(5-1) ارئه شده است که این داده ها نیز واقعی هستند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

Close Menu