پایان نامه ارشد برق درباره سلول های خورشیدی

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه استفاده از ذخیره ساز باتری در حضور واحد تولید بادی

نوسانات فرکانس شبکه را در دو حالت مورد بررسی قرار  می دهیم که نتیجه آن به شرح زیر است .حالت اول بدون ذخیره ساز باتری می باشد و شاهد نوسانات قابل ملاحظه ای در فرکانس سیستم می باشیم که سبب کاهش کیفیت توان  می گردد ، همین امر استفاده از سیستم ذخیره ساز را الزامی می گرداند . حالت دوم از ذخیره ساز باتری استفاده شده است ، که کاهش چشمگیری در این نوسانات را به دنبال دارد.

 

شکل  4-6: مقایسه فرکانس با وارد شدن واحد تولید بادی .صورتی بدون حضور باتری، آبی با حضور ذخیره ساز باتری

-8-4نمودار تابش خورشیدی

تابش خورشید به عنوان یکی از پارامترهای اصلی به منظور تعییین  نقطه حداكثر توان خروجي سلول خورشيدي می باشد،بنابراین از اهمیت خاصی برخوردار است . مقدار تابش سیستم فتو ولتائیک مورد نظر  اندازه گیری شده و در شکل (  5-1) نشان داده شده است.

شکل4-7: نمودار تابش خورشید[46]

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

Close Menu