پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم دینامیکی pso

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

تکه هایی از این پایان نامه :

مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق( دیسپاچینگ[1] ) :

راهبری شبکه سراسری برق کشور و اطمینان از شرایط بهره­برداری ایمن از شبکه برعهده این مرکز است. و تمام فروشنده­ها و خریدارها و نیروگاه­ها و شرکت­های توزیع موظف به تبعیت  از آن هستند.

ت) شرکت ارائه­کننده خدمات انتقال: عبارت است از هر یک از شرکت­های برق منطقه­ای و یا سایر شرکت­های مالک شبکه که خدمات انتقال مورد نیاز را مطابق مفاد آیین­نامه ارائه می­نمایند.

فروشنده و خریدار دو جز اساسی هر بازار برق می­باشند، که در ایران شرکت­های برق منطقه­ای، آب منطقه­ای، سازمان آب و برق خوزستان و یا مالکین تأسیسات تولید برق، فروشنده به مدیر بازار می­باشند و خرید برق در شبکه برای توزیع بین مشترکین توسط شرکت­های برق منطقه­ای صورت می­گیرد.

[1] Dispatching

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

Close Menu