پایان نامه ارشد رشته برق درباره خوشه بندی فازی میانگین

عنوان کامل پایان نامه : تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

معیارهای کارایی

همانطور که قبلا اشاره شد یکی از مهمترین مسائل در خوشه­بندی انتخاب تعداد خوشه­های مناسب می­باشد. در انتخاب تعداد خوشه­های مناسب باید توجه داشت که اولا نمونه­های موجود در یک خوشه تا حد امکان شبیه به یکدیگر باشند و ثانیا نمونه­های متعلق به خوشه­های متفاوت تا حد امکان با یکدیگر نامتشابه باشند. عبارات فوق را بدین صورت نیز بیان می­کنند که خوشه­ها باید ماکزیمم فشردگی داشته باشند و تا حد امکان جدایی آن­ها نیز زیاد باشد. اگر تنها معیار فشردگی مورد استفاده قرار گیرد در آنصورت هر داده می­تواند به صورت یک خوشه در نظر گرفته شود چرا که هیچ خوشه­ای فشرده­تر از خوشه­ای با یک داده نمی­باشد. اگر تنها معیار جدایی در نظر گرفته شود در آنصورت بهترین خوشه­بندی این می­باشد که کل داده­ها را یک خوشه بگیریم با این فرض که فاصله هر خوشه از خودش صفر است. بنابراین باید از ترکیب دو معیار فوق استفاده شود. برای مشخص کردن تعداد درست خوشه­ها توابع ارزیابی مختلفی تعریف شده است که می­توان با استفاده از آن­ها تعداد خوشه­ها را برای مسائل مختلف مشخص کرد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

Close Menu