پایان نامه ارشد رشته برق کنترل فرکانس

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی روابط حاکم میان نواحی کنترلی

در یک سیستم قدرت چند ناحیه ای، نواحی کنترلی مختلف از طریق خطوط انتقال ولتاژ بالا به هم متصل می گردند که در اصطلاح به آنها خطوط میان ناحیه ای [1]گفته میشود.  توجه به این مساله مهم است که فرکانس اندازه گیری شده در هر ناحیه، نشان دهنده میزان تفاوت عرضه- تقاضا در کل سیستم قدرت بوده و فقط منحصر به عرضه- تقاضای داخل ناحیه کنترلی نیست. بنابراین هر ناحیه کنترلی علاوه مدیریت و کنترل عرضه- تقاضا در ناحیه کنترلی خود، باید به تطبیق این تولید و مصرف در کل شبکه نیز کمک کند. این کمک به وسیله ارسال یا دریافت توان از طریق خطوط میان ناحیه ای انجام میگردد. پس برای تکمیل مدلسازی قبل، باید سیگنال عبوری از خطوط میان ناحیه ای را نیز در نظر گرفته و مدل را بهبود دهیم. توان عبوری از خطوط بین ناحیه ای برای ناحیه یک و ناحیه دو عبارت است از:

(3-3)

که در آن  راکتانس خط ارتباطی میان دو ناحیه یک و دو،  و به ترتیب زاویه توان برای مدار معادل ماشین های ناحیه اول و ناحیه دوم، و  ولتاژ دو سر ترمینال خروجی ماشین معادل، به ترتیب برای ناحیه یک و دو، می باشند.

[1] Tie-line

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

Close Menu