پایان نامه ارشد: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

مشخصات واحد تولید بادی

واحد تولید بادی که در واقع یک  مزرعه بادی است ، شامل 60 توربین بادی با توان  5/1 مگاواتبرای هریک ازآنها می باشد،که در مجموع400 مگاوات تولید خواهند کرد.دراین نیروگاه از ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه[1] استفاده شده است .ژنراتور های القایی دو سو تغذیه که رایج ترین نوع ژنراتورهای بادی هستند ،میرایی نوسانات ضعیف شبکه را افزایش می دهند،از سویی دیگر میرایی نوسانات درون ناحیه ای را کاهش می دهند. مبدل بکار رفته از نوع  AC/DC/AC است که یکی مبدل سمت شبکه و دیگری مبدل سمت روتور می باشد و  وظیفه تزریق توان را به شبکه به عهده دارند. مبدل ها با مدولاسیون پهنای  پالس [2] کنترل می شوند.

همانطور که قبلا گفته شده بود روش کنترلی تزریق  توان در این بخش هم بکار رفته است. بطوریکه کنترلر با تعیین توان مرجع با توجه به میزان انحرافات فرکانسی و مقایسه آن با توان اندازه گیری شده، پالس تولید کرده ومبدل عمل می کند.

لازم به ذکر است سرعت باد ورودی برای این نیروگاه بر اساس دادههای واقعی [46] بوده و این مساله نوسان ایجاد شده در فرکانس را تشدید کرده و شرایط شبیه سازی را به حالت واقعی نزدیکتر میسازد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

Close Menu