پایان نامه برق با موضوع منابع انرژی تجدید پذیر

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

تکه هایی از این پایان نامه :

عوامل تعيين كننده دماي سلول

به طور كل، مي توان عوامل تعيين كننده دماي سلول خورشيدي را به سه نوع عامل تقسيم نمود:

1)تابش

2)تلفات الکتریکی

3)رسانش گرمایی و همرفتی

تابش نوعي انتقال انرژي است كه اين انتقال انرژي ازيك منبع انرژي (مثلا خورشيد) به يك جسم ديگر (مثلا سلول خورشيدي) صورت مي پذيرد.هر جسم مقداري ازانرژي تابشي را جذب و مقداري از آن را انعكاس مي دهد . انرژي تابشي جذب شده به انرژي ديگري تبديل مي شود[41]. در سلول خورشيدي مقداري از اين انرژي تابشي جذب شده توسط عمل فتوولتائيك به انرژي الكتريسيته و مقدار ديگر آن به انرژي گرمايي تبديل مي گردد. انرژي گرمايي ناشي از تابش كه به صورت كامل جذب شود، به صورت رابطه (18-3) قابل محاسبه است:

(3-18)

در رابطه (18-3) انرژی گرمایی ناشی از تابش ، مساحت سطح و  زمان است.

مقداري از انرژي الكتريكي توليد شده در سلول بهصورت توان الكتريكي به انرژي گرمايي تبديل مي گردد و براي مدل ارائه شده از سلول خورشيدي قابل محاسبه است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

بستن منو