ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش­های نیمه خودکار

2-2-2-1- بخش­بندی با دانش ضعیف یا بدون دانش

در این بخش روش­های بخش­بندی با دانش اولیه ضعیف یا بدون دانش اولیه را گردآوری کرده که شامل مدل­های مبتنی بر تصویر[1]، طبقه­بندی پیکسل[2] و مدل­های متغیر[3] می­باشد.

 

2-2-2-1-1- روش­های مبتنی بر تصویر

همچنان که در بخش 1-2 دیده شد، مرزهای اندوکاردیال و اپی کاردیال مشکلات بخش­بندی خاص خود را دارند. بسیاری ازروش­های مبتنی بر تصویر بر اساس پردازش متفاوت و جداگانه آنهاست و از اینرو روش­های ویژه­ای در اندوکاردیوم بطن چپ پیشنهاد می­کند. اولین گام، یافتن مرز اندوکاردیال با حد آستانه [18-15] و یا برنامه ریزی پویا[4] DP[25-19] می­باشد. شکل هندسی مدور بطن چپ باعث تسهیل استفاده از DP شده است. چندین راه حل بمنظور وارد نکردن عضلات پاپیلاری پیشنهاد شده است: محاسبه سطح محدب حد فاصل کانتورها، کاربرد مورفولوژی ریاضی [26،27]، اصلاحاتی همچون باز و بسته کردن در سطح حد فاصل و یا منطبق کردن یک منحنی پارامتری در حد فاصل، تا سطح آن هموارتر شود.

اپی­کاردیوم در طی دومین مرحله مشخص می­شود که اغلب متکی بر سطح اندوکاردیال است که عملگرهای مورفولوژی ریاضی را استفاده می­کنند. دقت کنید جهت شروع آنها، بیشتر روش­ها متکی بر یک مداخله ساده کاربر مثل تنظیم مرکز بطن چپ یا کشیدن دوایر دور یک کانتور میوکاردیوم می­باشد. زمانیکه حدفاصل­ها بطور یکسان پردازش شوند، پردازش با سطوحی که بطور دستی روی اولین تصویر کشیده شده است آغاز می­گردد. کانتورهای دستی سپس از طریق تماس تصاویر متعاقب با استفاده از جداسازی و سپس ادغام، ثبت non- rigid  و یا DP چند بعدی منتشر می­شود. هر نمونه بطور جداگانه در طی زمان با تعیین جستجو دنبال می­شود [29-28].

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو