ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر شکل مدل با دانش اولیه قوی

اصول این مدل­ها بر مبنای موارد گفته شده در قسمت 2-2-2-1-3 می­باشد البته تفاوت در اصلاح انرژی عملکردی با وارد کردن یک ترم جدید می­باشد. عملکرد تراکم احتمالی (PDF) یا نقشه احتمالی با اضافه کردن تصاویر بخش­بندی شده و بخشی هر دو حد فاصل پس از مقیاس بندی و تراز بندی، محاسبه می­شود. یک جایگزین برای استفاده PDE پیشنهاد شد که با امتیاز سریع و مستقیم بودن بر اساس PCA مقدماتی استوار است.

توجه کنید که این رویکردها گردآوری جفت شده در دو سطح حد فاصل را شامل می­شود که موقعیت­های نسبی­اند و اندوکاردیوم و اپی­کاردیم را طبق مدل فاصله­ای حفظ می­کند [40]. تحت مدل­سازی آماری تصویر، پروسه قطعه­بندی یک MAP (ماکزیمم posteriori) تخمین زده می­شود. مدل شکلی از PCA بدست می­آید یا بر اساس نمایش فوریه که پارامترهای آن در بانک اطلاعات تصاویر بخش­بندی شده وجود دارد [60،59]. بخش­بندی از طریق روش­های مونت کارلو یا فیلتر سازی ذره انجام می­شود [61].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو