ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-دانلود پایان نامه برق

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه گیری

با تحمیل کردن محدودیت­ها بر کانتورهای نهایی از طریق استفاده از یک مدل آماری، روش­های مبتنی بر دانش اولیه قوی می­تواند بر مشکلات بخش­بندی از پیش تعیین شده غلبه کند (عدم وضوح در مرزهای حفره، حضور عضلات پاپیلاری و تفاوت­های سطوح خاکستری میوکاردیوم). اما این غلبه به هزینه ساخت یک داده آموزشی بصورت دستی است که ساختار آن دو در تردید بوده همچنانکه تغییرپذیری بر اطلاعات اولیه وابسته است. SAM نمی­تواند اطلاعاتی که در داده­های آموزشی نیستند، تقریب (تخمین) کند [67]. در مطالعه­ای محققان اندازه محدود آن را وارد کردن منبع دیگری از اطلاعات، بخش­بندی دستی اولین فریم جبران کردند.

روش حاصل دقیق­تر است ولی همچنان وابسته به مداخلات کاربر است. توجه کنید که الحاق بعد زمان و بعد سوم در زمان آسان و صریح نیست. در مورد AMM، افزایش بعد آن خطر تناسب بیش از حد[1] را افزایش می­دهد. چارچوب ثبت non- rigid بیشتر انحطاط پذیر است. در نتیجه ساختار اطلس تأثیر اندکی روی نتایج بخش­بندی دارد از آنجائیکه فقط به عنوان نقطه آغازین برای تطبیق[2] بکار می­رود.

مقاله­های مورد مطالعه که تعدادی از آنها در این فصل آورده شد، در جدول 2-1 مقایسه شده است که بر اساس شرایط آزمایشی آنها می­باشد. توضیحات و اختصارات استفاده شده در جدول در ادامه توصیف شده است. بطن چپ/ بطن راست مشخص می­کند که آیا نتایج بخش­بندی در هر دو بطن و بطن راست و حدفاصل های اپی­کاریال و اندوکاردیال ارائه شده است و یا فقط در خودکار قلب گزارش شده با خط تیره (-) مشخص شده است.

[1] – Overfitting

[2] – Registration

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

بستن منو