تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو-پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

در محیط­هایی که شامل پراکنده کننده­های مجزا هستند، انتشار دوباره­ی میدان­های پراکنده شده معکوس زمانی بر روی تمامی پراکنده کننده ها به طور همزامان تمرکز خواهند کرد و بیشترین تمرکز بر روی پراکنده کننده­ای با قدرت پراکندگی بالا خواهد بود. با انجام متعدد عمل معکوس زمانی، جبهه­های موج بیشتری بر روی پراکنده کننده قوی­تر تمرکز خواهد کرد ]38[. بنابراین، تکرار عمل معکوس زمانی معمولی، امکان تمرکز بر روی دیگر پراکنده کننده­ها (پراکنده کننده­ی ضعیف­تر) را نخواهد داشت. روش تجزیه­ی وارون زمانی DORT این مشکل را با استفاده از طبقه­بندی پراکنده کننده­ها بدون نیاز به دروازه­ی زمانی[1] یا عمل تکرار برطرف کرده است ]13[ (شکل3-1). به همین دلیل عمل DORT از عملگر وارون زمانی TRO (مقادیر ویژه و بردارهای ویژه) که با استفاده از ماتریس MDM[2] بدست می­آید، بهره می­گیرد. در اکثر کاربردهای مبتنی بر TR، تجزیه و تحلیل TRO اساسی است. به ویژه تجزیه­ی مقادیر ویژه (EVD)[3] اساس تصویربرداری با استفاده از متودهای DORT و TR-MUSIC می­باشد. در روش DORT از زیر فضای سیگنال TRO استفاده می­شود، در حالی که TR-MUSIC زیر فضای نویز را به کار می­برد.

ساختار فضای ویژه TRO (مقادیر ویژه و بردارهای ویژه) دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد پراکنده کننده­ها در محیط می­باشد. در ]13[ نشان داده شده است که هر مقدار ویژه و بردار ویژه متناظر آن مربوط به یک پراکنده کننده­ی مستقل در محیط می­باشد. بنابراین، با انجام تجزیه­ی مقادیر ویژه بر روی TRO و استفاده از آرایه­ آنتن­های وارون زمانی برای فرستادن سیگنال­هایی که از بردارهای ویژه ایجاد شده­اند، انتخاب تمرکز بر روی پراکنده کننده­های مورد نظر مقدور می­باشد. DORT برای اولین بار در ]29[ برای موج­های الکترومغناطیسی که از موج­های هارمونیکی استفاده می­کرد بکار گرفته شد، که در آنجا آرایه آنتن وارون زمانی کاملاً محیط و پراکنده کننده­ها را احاطه کرده بودند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو