تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

تجزیه ماتریس عملگر وارون زمانی

در روش DORT و TR-MUSIC یک آرایه­ی وارون زمانی با N فرستنده/گیرنده یک ماتریس پراکندگی MDM متقارن به صورت زیر ارائه می­دهد.

(1.3)

که در رابطه­ی 1.3   مربوط به سیگنال دریافتی توسط آنتن iام وقتی که پالس کوتاه s(t) از آنتن jام ارسال شده است، می­باشد (شکل 3-1 الف و ب). برای اینکه تحلیل را به حوزه­ی فرکانس ببریم از درایه­های ماتریس MDM تبدیل فوریه می­گیریم. ماتریس  به  تبدیل می­شود که  متعلق به پهنای باند موجود سیستم می­باشد. برای پراکنده کننده­های نقطه­ای شکل،  به صورت زیر می­باشد.

(2.3)

که M تعداد کل پراکنده کننده­ها، ضریب پراکندگی mامین پراکنده کننده و  پالس ورودی در حوزه­ی فرکانس می­باشد،  تابع گرین محیط بین آنتن iام در مکان  ( ) و xامین پراکنده کننده در مکان  ( ) می­باشد که از تابع گرین فضای آزاد (رابطه 3.3 ) برای شبیه سازی­های خود استفاده خواهیم کرد.

(3.3)

که  عدد موج فضای آزاد در نظر گرفته می­شود. همچنین  تابع گرین محیط بین xامین پراکنده کننده و آنتن iام همراه با درنظر گرفتن پراکندگی­های چندگانه بین پراکنده کننده­ها می­باشد. با فرض این که پراکنده کننده­ها را به صورت کاملاً مجزا در نظر بگیریم، اثرات پراکندگی چندگانه قابل اغماض می­شود که در این صورت  برقرار می­باشد  (شکل 3-2 الف).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو