تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

 اثرات محیط آماری مرتبه­ی اول

ابتدا اثر واریانس محیط تصادفی بر روی خواص تمرکز سیگنال­های معکوس شده­ی زمانی را در قطبش  بررسی می­کنیم. واریانس از  تا  تغییر می­کند در حالی که طول همبستگی ثابت و برابر با  است. از بردار بردارهای ویژه اول و دوم برای تصویربرداری در حالت TD-DORT استفاده می­کنیم.

شکل 3-15: نحوه­ی قرار گرفتن پراکنده کننده­ها در محیط ناهمگن تصادفی با گذر دهی میانگین

 

همانطور که در شکل 3-16 مشاهده می­شود مکان دو هدف با خطای بسیار بالایی نسبت به مکان دقیق پراکنده کننده­ها تشخیص داده می­شوند. این نتیجه با توجه به توضیحات بخش 3-3-1 قابل درک بوده و دور از انتظار نمی­باشد. در شکل 3-17 دیده می­شود TD-MUSIC قابلیت آشکارسازی و تشخیص مکان جسم­ها حتی در حالت بدون کاملاً مجزا بودن را دارا است و عملکرد آن با افزایش واریانس بهتر می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

بستن منو