تشخیص و طبقه­ بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-     اجزای ترانسفورماتور و نقش آن­ها در بروز خطا

خطا­های دسته دوم به مرور زمان باعث تضعیف قدرت­عایقی بین سیم­پیچ­ها و خسارت­دیدن ترانسفورماتور­ها می­شوند. با نظارت ترانسفورماتور­ها و تشخیص به موقع این عیوب می­توان از وارد آمدن خسارات بیشتر به ترانسفورماتور جلوگیری شود و این امکان را ایجاد کند که ترانسفورماتور طبق برنامه در زمان مناسب ار مدار خارج و تعمیر گردد. اگر نظارت مورد نظر بر روی ترانسفورماتور­ها انجام نگیرد، خطا­های کوچک تبدیل به خطا­ها با دامنه بزرگتر می شوند و باعث از دست رفتن شبکه می­شود. شکل ‏2‑1سهم هر قسمت از ترانسفورماتور در ایجاد خطا و عیب در درون ترانسفورماتور را نشان می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

Close Menu