تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت :پایان نامه ارشد برق

عنوان کامل پایان نامه :تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

تکه هایی از این پایان نامه :

    انواع مدل­های ترانسفورماتور

مدل ترانسفورماتور را می­توان معمولا به دو کلاس طبقه بندی کرد. اولین کلاس، روش مدل­سازی جعبه سیاه می­باشد. هدف از این مدل، ایجاد یک پاسخ زمانی یا فرکانسی در ترمینال­های ترانسفورماتور می­باشد. این مدل با استفاده از روش­های ریاضیاتی به منظور تعیین تخمینی از پارامترهای تابع تبدیل ترانسفورماتور[1] ایجاد می­گردد. در این روش هیچ اثری از خواص و عناصر فیزیکی ترانسفورماتور مشاهده نمی­شود.

دسته دوم مدل ترانسفورماتور، مدل فیزیکی می­باشد. در این مدل روابط پیچیده الکترومغناطیسی متناظر با ساختمان و خواص مواد به کار رفته در ترانسفورماتور مورد بررسی قرار می­گیرد. این مدل برای فهم بهتر و عمیق­تر از شرایط درون ترانسفورماتور مناسب می­باشد و ابزاری مفید برای خطایابی[2] می­باشد. مدل فیزیکی با توجه به نوع کاربرد و تاثیرعناصر مختلف، خود به چند دسته تقسیم می­شوند که از آن جمله می­توان به مدل خط انتقال[3]، اندوکتانس نشتی[4]، مبتنی بر اصل دوگان[5]، میدان الکترومغناطیسی[6] و متمرکز الکتریکی[7] اشاره کرد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد:تشخیص و طبقه­بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور  

Close Menu