جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

با توجه به این که پایه بسیاری از روش های شکل دهی پرتو، تخمین اولیه زاویه ورود سیگنال است، از این رو قبل از اعمال تکنیک های وفقی، لازم است زاویه ورود سیگنال ها به آرایه را تعیین کرد. در نتیجه تخمین زاویه ورودی امواج تشعشع یافته از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برای تخمین زاویه ورود، الگوریتم های مختلفی پیشنهاد شده اند که در این جا به تشریح اهم آن ها پرداخته خواهد شد. در مجموع دو روش کلی برای تخمین زاویه ورود سیگنال، وجود دارد:

  1. روش های مبتنی بر پایه طیف
  2. روش های پارامتریک

 

روش های مبتنی بر پایه طیف

در روش های مبتنی بر پایه طیف، طیف سیگنال بر حسب پارامتری به نام مثلاً زاویه دریافتی (نه فرکانس) رسم می شود و بر اساس منحنی به دست آمده، محل پیک منحنی، نمایانگر مکان زاویه ای سیگنال یا زاویه ورود سیگنال است. روش های طیفی خود به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

  1. روش های شکل دهی پرتو
  2. روش های مبتنی بر زیرفضا

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو