جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی:پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

تکه هایی از این پایان نامه :

آنتن های آرایه ای

با استفاده از آرایه ای از سنسورها می توان زاویه ورود سیگنال را تشخیص داد. ساده ترین مثال برای آنتن آرایه ای، آرایه خطی است. آرایه سنسورها معمولاً با دو پارامتر مشخص می گردد یکی محل قرارگیری سنسورها و دیگری پاسخ ضربه هر سنسور. شایان ذکر است که مشخصات پاسخ شبکه هر سنسور خود، پارامتر دامنه هر المان و شیفت فاز می باشد. برای سادگی، فرض بر این است، بدون قرارگیری دیگر سنسورها، هر سنسور دارای بهره ای[1] برابر یک و بدون شیفت فاز باشد. مطابق شکل (2-5) تعداد  سنسور در فاصله  از یکدیگر به صورت خطی توزیع شده و سیگنال دریافتی با زاویه  وارد می گردد.

[1]Gain

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: جهت یابی سیگنال­های پهن باند در سیستم های مخابراتی

بستن منو